04/10/2023

Sports News 4 You

ข่าวกีฬามันส์

ย้อนดู “ปารีส 1900” โอลิมปิกครั้งแรกที่อนุญาตให้ผู้หญิงร่วมการแข่งขัน สล็อตออนไลน์มือถือ

สล็อตออนไลน์มือถือ
โอลิมปิก เกมส์ คือมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ เพราะทุกคนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับหมกรรมนี้ ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน, เพศอะไร อายุเท่าใด ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการร่วมมหกรรมกีฬานี้

โอลิมปิก เกมส์ คือมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ เพราะทุกคนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับหมกรรมนี้ ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน, เพศอะไร อายุเท่าใด ทุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการร่วมมหกรรมกีฬานี้ สล็อตออนไลน์มือถือ

อย่างไรก็ตาม ย้อนไปในอดีตทุกอย่างไม่ได้เป็นแบบปัจจุบัน เพราะสิทธิอันเท่าเทียมไม่เคยมีอยู่จริงในวงการกีฬา โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ไม่มีพื้นที่ในสังคมนี้ จากการถูกมองข้าม ถูกมองว่าไม่เหมาะสมเรื่องความเป็นใหญ่ของอำนาจชาย

หากย้อนมองถึงอดีตดูรากฐานที่ทำให้ผู้หญิงได้รับโอกาสในการเล่นกีฬา ไม่ต่างจากเพศชาย หนึ่งในนั้นคือการแข่งขันโอลิมปิก เกมส์ 1900 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในมหกรรมกีฬาครั้งนี้ และเป็นรากฐานที่เริ่มทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น ในวงการกีฬา ซึ่งส่งผลดีมาจวบจนถึงปัจจุบัน

ผู้หญิงกับกีฬา

หากย้อนเปิดตำราประวัติศาสตร์ศึกษาประเด็นทางเพศ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้หญิงมีความเสียเปรียบทางโอกาสกว่าเพศชายมากเพียงใด

ไม่ต้องไปถึงวงการกีฬา เอาแค่เรื่องสิทธิพื้นฐาน เช่น การศึกษา, การมีบทบาททางการเมือง, โอกาสในสังคม ทุกอย่างเป็นรองเพศชายทั้งหมด เพราะภาพในอุดมคติของเพศหญิง มีหน้าที่เพียงแค่เป็นแม่บ้าน ทำงานบ้านรับใช้ครอบครัว ถูกตีกรอบในรูปแบบนี้มาอย่างยาวนาน