25/09/2023

Sports News 4 You

ข่าวกีฬามันส์

เลื่อน! OR BRIC Superbike 2021 ปรับกำหนดการและมาตรการร่วมแข่งขันใหม่

สล็อตPG
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน ยังคงมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด บริษัท บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน

ยังคงมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด บริษัท

บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย

รายการ “OR BRIC SUPERBIKE 2021” มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด

จึงขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันรายการ “OR BRIC SUPERBIKE 2021” ณ สนามช้าง

อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 สนาม 5 เรซ จากกำหนดการเดิม เป็นกำหนดการแข่งขันฯใหม่ ดังนี้

 1.สนามที่ 1 : วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564 

 2.สนามที่ 2 : วันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564

 3. สนามที่ 3 : วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2564

 4.สนามที่ 4 : วันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2564 (จำนวน 2 เรซ)

ทั้งนี้ นักแข่ง ทีมแข่ง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการแข่งขัน “OR BRIC SUPERBIKE 2021”

แก้ไขเพิ่มเติมอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง

การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง